Stopt met gemak vijf kwartier in een uur

NENNA SPIEKMAN
receptie | familiedrukwerk

T 0523 266 181
E info@olbo.nl

Vanaf 2002 ondersteun ik enkele dagdelen per week de medewerkers van OLBO. Als klanten iets willen weten over de mogelijkheden van bijvoorbeeld een trouwkaartje of jubileumuitnodiging, help ik ze graag.

Het leuke voor mij als Hardenberger is dat je veel bekende klanten spreekt en ziet. Maar even zo goed ben ik de duizendpoot met schoonmaken of archiveren. Die afwisseling vind ik prettig. Ja, naast mijn werk geldt dat ook met van alles, van tuinieren tot zwemmen.