LEES OOK HET BERICHT UIT 'DE STENTOR'

Monumentenboek blijft voorlopig eenmalig…

Monumenten in de Gemeente Hardenberg

Samenvatting

Reisgids voor Hardenbergs erfgoed

Dit boek, Monumenten in de gemeente Hardenberg, is een even uniek als fraai naslagwerk over de geschiedenis van de gemeente Hardenberg, haar steden, dorpen, buurtschappen en vooral, haar inwoners. Rijk geïllustreerd met cultuur-historisch waardevolle foto’s en onmisbaar, niet alleen voor de inwoners van de gemeente, maar voor allen die geïnteresseerd zijn in haar rijke verleden. Bovendien, het is het eerste historische boekwerk na de gemeentelijke herindeling dat ook echt de gehele gemeente omvat.

Alle rijks- en gemeentelijke monumenten worden uitvoerig gedocumenteerd en de auteurs hebben, met hun archiefkennis, de geschiedenis van alle monumenten zo waarheidsgetrouw mogelijk beschreven. Daarvoor werd geput uit de informatie die opgeslagen ligt in het Gemeentearchief Hardenberg en het Historisch Centrum Overijssel, maar vooral ook kwam veel informatie aan het licht door de veelvuldige bezoeken aan bewoners en eigenaren van monumentale gebouwen. Unieke privé-collecties werden beschikbaar gesteld en hebben er mede voor gezorgd dat dit boek rijkelijk kon worden voorzien van waardevolle oude foto’s en archiefstukken. De monumenten worden verhalenderwijs beschreven, voorzien van de nodige bewoners- en eigendomsgeschiedenissen, grappige anekdotes en bijzondere voorvallen. Boerderijen, herenhuizen, industriële monumenten, kerken, begraafplaatsen, stadspompen – alle monumenten komen aan bod en vormen met elkaar een schitterende doorkijk naar het verleden.

Het boek kwam tot stand door een goede samenwerking tussen de Stichting Historische Projecten en de historische verenigingen en stichtingen in de gemeente en vormt daarmee een tastbaar bewijs van de gezamenlijke cultuurhistorische rijkdom. 

Info

Boek: Monumenten in de Gemeente Hardenberg
Opdrachtgever Stichting Historische Projecten

Schrijvers: E. Wolbink en A.C.A. Pullen
Lay out: Olbo
Uitgever: Olbo
ISBN: 978-90-812930-1-3

Aantal pagina’s: 512
Geïllustreerd: ja
Op voorraad: uitverkocht
Prijs: €